+30 2310 476002

Σχεδιασμό & Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου

Αρχιτέκτονες με ειδίκευση στην διαμόρφωση εξωτερικών χώρων-αρχιτεκτονικής τοπίου έρχονται να εναρμονίσουν την κατασκευή που επιλέξατε με τον υπόλοιπο χώρο περιμετρικά. Τα συνεργεία μας θα διαμορφώσουν τον χώρο όπως επιλέξετε: από την κατασκευή ενός ξύλινου ντέκ μέχρι την πλήρη φύτευση, σε συνεργασία με κορυφαία φυτώρια.