+30 2310 476002

Κατασκευή & Επισκευή Δομικών

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία ‘‘εξοπλισμένα’’ με πολύχρονη πείρα, ώστε να εκτελέσουν με αρτιότητα και συνέπεια οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη οικοδομική εργασία όπως:

  • Πλήρη κατασκευή μπετών , απο το σχεδιασμό , την χάραξη , μέχρι την πλήρη παράδοση σε λειτουργία
  • Αρχική υγρομόνωση πισίνας – συντριβανιού ή επιδιόρθωση διαρροών που υπάρχουν
  • Επένδυση επιφανειών εσωτερικά (ψηφίδα,πλακάκι,βαφή)
  • Επισκευή και αποκατάσταση αποκολλημένων επενδύσεων
  • Επισκευή ρηγματώσεων