+30 2310 476002

Καθαρισμό – Συντήρηση πισίνας

ΠΙΣΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Επιλέγοντας την Sintrivani για την συντήρηση της πισίνας σας εξασφαλίζετε:

  • Αύξηση ζωής των μηχανημάτων
  • Καλή λειτουργία του συστήματος όλο τον χρόνο
  • Διαρκώς άψογο αισθητικό αποτέλεσμα και άριστη ποιότητα νερού.
  • Αποφυγή ζημιών – φθορών από κακή χρήση
  • Έλεγχο όλων των συστημάτων και της συνολικής κατασκευής από έμπειρα συνεργεία της Sintrivani.
  • Μείωση της χρήσης χημικών
  • Πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα του νερού με εξειδικευμένες αναλύσεις (χημικές, μικροβιολογικές)

**Διαλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει διαλέγοντας την συχνότητα επισκέψεων και την βαθμίδα ελέγχου. Ενημερωθείτε μέσω internet για την συνολική εικόνα του συστήματος ανά επίσκεψη.