+30 2310 476002

Εγκατάσταση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία αποτελούμενα από ηλεκτρολόγους,

τεχνίτες μηχανικούς, και υδραυλικούς κατάλληλα καταρτισμένους για:

  • Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού, αντλιών, φίλτρων, υδραυλικών δικτύων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
  • Διάγνωση και επισκευή όλων των βλαβών που είναι πιθανό να συμβούν σε όλο το Ηλεκτρο-μηχανολογικο σύνολο